Alle store endringer krever fornyet kraft og kunnskap om velfungerende handlinger 

Dette skaper og utløser Turnaround i samarbeid med sine kunder

Vi skaper verdi for våre oppdragsgivere gjennom bred kompetanse, energi og sterk tro på det vi gjør. Turnaround er en langsiktig samarbeidspartner for våre oppdragsgivere.  Nettopp fordi vi skaper god kundeverdi.

Om Turnaround

Turnaround er et norsk managementselskap - bestående av ledere fra norsk og internasjonalt næringsliv.

Vi i Turnaround vet hvor viktig felles opplevelser er for å bygge et positivt arbeidsmiljø og samarbeidsklima.

Det er i dag hvor det er vanskelig å finne gode medarbeidere av stor betydning å beholde sine nøkkelmedarbeidere. Forskning viser at det er langt flere parametere enn lønn som avgjør om en ansatt blir eller velger å finne en ny jobb. Den viktigste faktoren lederne kan påvirke er trivsel og utfordringer i det daglige arbeidet.

Organiserte opplevelser skal være et positivt tilskudd og en integrert del av personalutviklingen.

De skal ha klare mål som kan evalueres. Mål kan gjerne være at medarbeiderne bare skal ha det avslappende og moro for å lade de mentale batteriene. Det kan være like viktig som å legge inn samarbeidstrening. Vi kan også legge inn konkurranser som ofte øker engasjementet og spenningen. Vi kan lage ute og inne arrangementer fra en gruppe på 3 til 800 deltakere.

Vi i Turnaround vet hvor viktig felles opplevelser er for å bygge et positivt arbeidsmiljø og samarbeidsklima.