Teambulding

Vi vil utfordre grupper i ulike oppgaver slik at bedrifter skal lykkes

Than we evaluate the performance based on following criteria:

Utfordringer basert på gruppedynamikk. Vi vil utfordre grupper i ulike oppgaver slik at bedrifter skal lykkes. Vi vurderer ytelsen basert på følgende kriterier:

Kommunikasjon

Involvering

Planlegge

Motivere

Tilbakemelding

Bruke kunnskap og ferdigheter

Denne tilbakemeldingen vil gi en god indikasjon på nivået av samarbeidet i organisasjonen. I tillegg vil dette gi tydelige indikasjoner på å starte arbeidet med å forbedre nivået.