Profiltest

Denne testen gir oss de viktigste egenskapene vi trenger for å hjelpe deg med å utvikle potensialet ditt i kommunikasjon, lederskap, veilede deg til den riktige typen yrke og bygge din selvtillit

Det er viktig å legge merke til at det ikke finnes riktige eller gale svar på spørsmålene i profilvurderingen.

Til deg som skal fylle ut vår Profilvurdering

I denne profilvurderingen ønsker vi å få synliggjort en del karakteristiske trekk ved deg som person. Vi vil på basis av spørreskjemaet trekke ut 21 egenskaper og interesser. Vi vil ikke sette deg i en bås og si at du er en type A-person eller X-personlighet.

Det er bildet av sammensetningen av alle disse egenskapene og interessene som er interessant. Profilen vil kunne gi oss viktig informasjon om hvilke positive ressurser du bringer med deg og om hva som motiverer deg i arbeidet.

  • at du er alene når du fyller ut skjemaet

  • at du avgir svarene raskt

  • at du er ærlig med svarene

  • at du svarer selv om spørsmålene virker dumme eller meningsløse

For å få best mulig resultat er det viktig 

I denne sammenheng er det ikke spørsmål om ”godt” eller ”dårlig”, ”riktig ” eller ”galt”. Prøv derfor å svare så ærlig du kan.