Sammen defineres målet. 
Derfra setter vi opp skreddersydde opplegg etter ønske og anbefalninger fra våre eksperter.

  • Organisasjoner som ønsker nytenkning og konsepter, vil vi bringe ut av komfortsonen.

  • Vår erfaring er at man må prøve å gå ut av komfortsonen for å finne kreative løsninger og få nye ideer.

Organisasjoner der kommunikasjon og tillit er på et lavere nivå, 
skal kick-offen være basert på øvelser og opplevelser som vil bygge opp og styrke.

Jobbe i grupper hvor fokuset er hva man er gode til, 
hvorfor og hvordan kan man overføre dette i andre deler i organisasjonen, 

men ikke minsk skal man også ha det gøy!