Kick-off

Sammen defineres målet. 
Derfra setter vi opp skreddersydde opplegg etter ønske og anbefalninger fra våre eksperter. 

I organisasjoner er kommunikasjon og tillit viktig så kick-offen bør være basert på øvelser og opplevelser som vil bygge opp og styrke dette. Jobbe i grupper hvor fokuset er hva man er gode på, hvorfor og hvordan kan man overføre dette i andre deler i organisasjonen, men ikke minst ha det gøy!

  • Organisasjoner som ønsker nytenkning og konsepter, vil vi bringe ut av komfortsonen.

  • Vår erfaring er at man må prøve å gå ut av komfortsonen for å finne kreative løsninger og få nye ideer.